Referencyjne REALIZACJE

Instalacje Fotowoltaiczne komercyjne

 instalacje na konstrukcjach modułowych K2 System dedykowanych na dachy budynków przemysłowych, biurowych i gospodarczych

Systemy magazynowania energii

Instalacje falowników hybrydowych umożliwiających magazynowanie nadwyżek energii w magazynach bateryjnych i zasilanie awaryjne

Instalacje domowe

Fotowoltaika dla odbiorców indywidualnych na różnego rodzaju dachach i gruncie

Stacje ładowania pojazdów

instalacje zasilania i montaż ładowarek do pojazdów elektrycznych